Deelnemers

Ons team bij PT&R heeft deelnemers nodig om onze onderzoeken uit te kunnen voeren. Zonder deelnemers kunnen wij namelijk geen onderzoek doen om onder andere bepaalde ziektebeelden beter te begrijpen of om de werking van medicijnen te onderzoeken. 

PT&R voert klinische onderzoeken uit op onder andere het gebied van:

 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Dermatologie (acne, psoriasis, eczeem)
 • Diabetes mellitus (suikerziekte, al of niet behandeld)
 • Gezonde vrijwilligers
 • Hypercholesterolemie (hoog cholesterol gehalte)
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Infectieziektes (griep, rhinitis)
 • Klachten rondom de menstruatie en overgang
 • Longaandoeningen (astma, COPD)
 • Maag- en darm aandoeningen (obstipatie, IBS, Crohn)
 • Osteoporose, osteoartritis, artrose
 • Overgewicht
 • Preventieve en outcome studies
 • Pijn behandeling (hoofdpijn, migraine, neuro pathische pijnen)
 • Prostaat problemen
 • Vaccinaties

Meldt u aan als deelnemer

Heeft u interesse om mee te doen aan een onderzoek?

Hier vindt u een overzicht van al onze onderzoeken en kunt u inschrijven voor lopende en toekomstige onderzoeken.

Veel gestelde vragen

Waarom zou ik aan een onderzoek meedoen?

In eerste instantie kan een nieuwe behandeling in uw voordeel zijn, omdat deze behandeling beter aanslaat dan uw huidige behandeling of minder bijwerkingen heeft dan uw huidige behandeling. Verder krijgt u gedurende het onderzoek extra medische begeleiding van onze deskundigen. Soms is er geen direct voordeel voor u zelf. In dat geval is uw inzet net zo waardevol omdat u bijdraagt aan een onderzoek dat toekomstige patiënten helpt.

Hoe lang duurt een onderzoek?

Er zijn diverse soorten onderzoeken. Sommigen duren slechts één dag, terwijl anderen tot 8 jaar kunnen duren. Voordat u aan een onderzoek begint wordt u duidelijk verteld hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak u tijdens het onderzoek het onderzoekscentrum dient te bezoeken.

Wat gebeurt er tijdens een onderzoek?

Afhankelijk van het onderzoek dienen er diverse handelingen te worden verricht. Voordat u aan een onderzoek begint zal de onderzoeksarts met u doornemen wat er tijdens het onderzoek zal gaan gebeuren. Er zal altijd een uitgebreid lichamelijk onderzoek worden afgenomen en wordt uw medische voorgeschiedenis opgesteld en wordt uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Andere verrichtingen die nodig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld bloed en/of urine onderzoek, hartfilmpje, inwendig onderzoek, invullen van vragenlijsten. De meeste verrichtingen gebeuren in het onderzoekscentrum, maar soms kan het nodig zijn dat een bepaalde verrichting in een lokaal ziekenhuis wordt uitgevoerd (bv een mammografie / borstfoto).

Wie kan meedoen aan een onderzoek?

Voor ieder onderzoek worden criteria opgesteld waaraan iemand moet voldoen om te kunnen meedoen. Deze criteria zijn o.a. gebaseerd op leeftijd, het hebben van een bepaalde aandoening (bv hoge bloeddruk of suikerziekte) en eventueel gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Het kan zijn dat u voor een bepaald onderzoek niet in aanmerking komt, maar voor een ander onderzoek wel.

Wordt mijn huisarts over mijn deelname geïnformeerd?

Ja, uw huisarts wordt altijd geïnformeerd over uw deelname en de resultaten van het onderzoek. Uw medische voorgeschiedenis wordt altijd geverifieerd bij uw huisarts. Mocht uw huisarts bezwaar hebben dat u gaat deelnamen aan een onderzoek, bijvoorbeeld op basis van medische redenen, kan hij/zij dat kenbaar maken aan de onderzoeksarts van PT&R.

Kan ik stoppen met een onderzoek wanneer ik dit wil?

Ja, deelname aan een onderzoek is altijd op vrijwillige basis. U kunt op ieder moment dat u dit wilt uw deelname beëindigen. (wel zal u gevraagd worden om voor een beëindigingvisite langs te komen om voor bv een afsluitend bloedonderzoek of om de onderzoeksmedicatie die in uw bezit is in te leveren.)

Is deelname aan een onderzoek veilig?

Aan iedere behandeling zijn risico’s verbonden. Ook aan een reguliere behandeling. Deelname aan een onderzoek heeft echter geen hogere risico als een reguliere behandeling. Daarbij staat u onder striktere controle en is er 24 uur per dag een arts telefonisch bereikbaar voor vragen.

Zijn er kosten aan deelname verbonden?

Nee, er zijn geen kosten aan deelname van een onderzoek verbonden. Eventuele reiskosten worden vergoed als u daadwerkelijk meedoet aan het onderzoek. U ontvangt een vergoeding ad 19ct/km voor de keren dat u naar het centrum moet komen voor een afspraak. De afstand wordt berekend adhv de kortste weg van postcode naar postcode. Soms bepaalt de medisch ethische commissie dat er een extra tegemoetkoming gegeven mag worden ter compensatie.  Medicatie wordt gratis verstrekt en de onderzoeken zijn eveneens gratis.

Zijn er gevolgen voor mijn ziektekosten verzekering?

Nee, er zijn voor u geen gevolgen voor uw ziektekostenverzekering, zoals bijvoorbeeld op uw eigen risico. U dient echter wel een ziektekostenverzekering in Nederland te hebben om deel te kunnen nemen aan een onderzoek bij PT&R.

Krijg ik een vergoeding om aan een onderzoek deel te nemen?

Een onafhankelijke Medisch Ethische Toetsings Commissie bepaalt of een onderzoek in Nederland mag worden gehouden en door wie dit onderzoek mag worden uitgevoerd. Een dergelijke Commissie bestaat uit verschillende specialisten op medisch en juridisch gebied. Zij beslissen ook of er een geldelijke beloning aan deelnemers mag worden gegeven. Meestal mag er voor onderzoek bij patiënten geen geldelijke beloning worden toegekend. Alleen wanneer er een ingrijpende handeling binnen het lichaam moet worden verricht of als er uitzonderlijk veel tijd van een patiënt wordt gevraagd, zal hiervoor een geldelijke vergoeding worden toegekend. De hoogte hangt af van de lengte en de belasting van het onderzoek. De belasting hangt samen met het aantal metingen en mogelijk ongemak.  De vergoeding hangt niet af van het risico van het onderzoek en is gebaseerd op het minimumloon. De vergoeding is een bruto bedrag. U bent mogelijk verplicht om de vergoeding op te geven bij de Belastingdienst. Vergoedingen worden alleen gegeven voor daadwerkelijk uitgevoerde protocollaire visites binnen het onderzoek. Voor  het vrijblijvend informatiegesprek worden geen kosten in rekening gebracht en er worden geen reiskosten voor dit bezoek vergoed.

Wie betaalt de onderzoeken?

PT&R is een onafhankelijk onderzoeksinstelling die onderzoeken uitvoert in opdracht van en/of in samenwerking met (academische) ziekenhuizen, de overheid of farmaceutische instellingen.

Wie werken er bij PT&R?

Bij PT&R werken artsen, verpleegkundigen en assistenten die gespecialiseerd zijn op het uitvoeren van onafhankelijk medisch wetenschappelijk onderzoek. Zij worden ondersteund door en werken samen met administratief personeel en een management team. Alle gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem verwerkt, zodat niemand – behalve medewerkers van PT&R – uw gegevens kunnen achterhalen. Alle medewerkers van PT&R hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast houdt PT&R zich aan de Wet op Persoonsregistratie.

Bent u geïnteresseerd?

Momenteel voert PT&R een aantal studies uit waaraan u kunt meedoen. Zie hiervoor het overzicht onder ‘meedoen” Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie ook telefonisch contact opnemen met PT&R, telefoonnummer +31 (0)85 0604 605 of mailen naar info@ptr.nu. U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of volg ons op facebook.

Hoe is de AVG geregeld bij PT&R?

Bekijk onze privacyreglement hier.
Bekijk onze AVG verklaring hier.

Veel gestelde vragen

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie ook telefonisch contact opnemen met PT&R door te bellen naar +31 (0)85 0604 605 of te mailen naar info@ptr.nu. Ook kunt u video’s bekijken over de achtergrond van klinisch onderzoek en het meedoen hieraan op proefpersonen.nl of download de algemene brochure voor proefpersonen van het ministerie van VWS. Bekijk ook de website van CCMO.nl voor extra informatie 

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?